Disclaimer

Disclaimer van AppartementenAlphen aan den Rijn

AppartementenAlphen aan den Rijn is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementenAlphen aan den Rijn, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementenAlphen aan den Rijn zijn verbonden. AppartementenAlphen aan den Rijn is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementenAlphen aan den Rijn beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementenAlphen aan den Rijn is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementenAlphen aan den Rijn worden aangeboden. AppartementenAlphen aan den Rijn garandeert niet dat de op AppartementenAlphen aan den Rijn aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementenAlphen aan den Rijn garandeert ook niet dat de op AppartementenAlphen aan den Rijn aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementenAlphen aan den Rijn garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementenAlphen aan den Rijn hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementenAlphen aan den Rijn is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementenAlphen aan den Rijn. U vrijwaart AppartementenAlphen aan den Rijn voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementenAlphen aan den Rijn.